35,490 Reputation

15 today
10 yesterday
10 2 days ago
10 Aug 3
20 Aug 2
20 Jul 22
35 Jul 21
20 Jul 17
25 Jul 15
10 Jul 14
10 Jul 13
10 Jul 12
10 Jul 11
10 Jul 7
10 Jul 3
10 Jul 2
35 Jun 29
10 Jun 26
15 Jun 23
30 Jun 22
10 Jun 21
20 Jun 19
10 Jun 18
10 Jun 16
-10 Jun 14
10 Jun 8
10 Jun 1
55 May 31
45 May 30
10 May 28