1
reputation
1

Phạm Hoàng Long

"Tôi là Phạm Hoàng Long là CEO Founder sáng lập Dogily Petshop, tôi có ở thích đặc biệt với mèo Anh lông ngắn, mèo tai cụp, chó Husky, chó Corgi. Địa chỉ:59/7A bis, Phạm Viết Chánh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Mail:phamhoanglong1979@gmail.com Phone: 0965086079 Website: https://dogily.vn/

phamhoanglong #dogily #dogilypetshop #meoanhlongngan #meotaicup #choshiba #chohusky #chosamoyed"

  • dogily.vn
  • Member for 48 days
  • 0 profile views
  • Last seen Dec 8 '19 at 2:29

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest