1
reputation
1

Dao tao Ke Toan Le Anh

Trung tâm đào tạo Kế Toán Lê Ánh chuyên đào tạo kế toán hcsn. Thực tế không phải công ty nào cũng sử dụng phần mềm, cần nếu bạn chỉ có nắm đặt kế toán trên phần mềm thì sẽ khó đáp ứng với công tác kế toán Excel tại Một vài doanh nghiệp có chế độ đãi ngộ hoàn hảo. Do có được, học kế toán trên excel sẽ giúp cơ hội công việc của các bạn rộng mở hơn. Địa chỉ: 29 Vũ Phạm Hàm, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam, 100000 Mail ttdtketoanleanh@gmail.com Sđt: 0904848855 - 0904878855 Hashtags: #ketoan #daotaoketoan #daotaoketoanleanh #leanh

  • Hanoi, Việt Nam
  • ketoanleanh.edu.vn
  • Member for 53 days
  • 0 profile views
  • Last seen Dec 6 '19 at 10:11

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest