1
reputation
1

caphefin

Cà phê Fin là trang thương mại được tạo ra nhằm mục đích mang tới những sản phẩm cà phê sạch, cà phê nguyên chất từ chính người dân Lâm Đồng sản xuất cho mọi đối tượng, hình thành và tạo dựng văn hóa cà phê Việt Nam.

  • Vietnam
  • caphefin.com
  • Member for 1 year, 9 months
  • 2 profile views
  • Last seen Sep 21 '19 at 3:30

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest